Phong trào trồng các loại cây ăn quả của nông dân Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là cây xoài Úc ở Cam Lâm

Những năm gần đây phong trào chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả tại Khánh Hòa sang cây ăn quả được nông dân phát triển mạnh mẽ.

Thời gian qua xoài Úc ở huyện Cam Lâm đã giúp nông dân có thu nhập 150-200 triệu đồng/ha. Ảnh: LK.
Thời gian qua xoài Úc ở huyện Cam Lâm đã giúp nông dân có thu nhập 150-200 triệu đồng/ha.

Theo Chi cục Trồng trọt – BVTV Khánh Hòa, với hiệu quả kinh tế rất cao, từ 2017 – 2019, toàn tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đổi hơn 2.656 ha sang cây ăn quả như như xoài, sầu riêng, bưởi…, chủ yếu tập trung tại 3 huyện gồm: Khánh Sơn phát triển cây sầu riêng, Khánh Vĩnh trồng bưởi da xanh và Cam Lâm trồng xoài Úc.

Thống kê đến nay tại tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích cây ăn quả đạt trên 17.682ha, trong đó xoài 8.169ha, bưởi 1.379ha và sầu riêng 1.650ha…

Được biết, những năm qua tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân phát triển cây ăn quả như hỗ trợ giống, kỹ thuật cho người dân miền núi, xây dựng thương hiệu cho các loại cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP… nhờ vậy phong trào chuyển đổi sang trồng cây ăn quả tại Khánh Hòa diễn ra mạnh mẽ.

Theo Kim Sơ – Ngọc Khanh

Báo Nông nghiệp Việt Nam online

Ngày 10/04/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.