Sâu bệnh & dịch hại

Tất cả

Bệnh phấn trắng hại xoài

Bệnh phấn trắng hại xoài thường xuất hiện trong mùa xoài ra lộc, nụ non làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng loại trái cây giàu dinh …

Quản lý: Bệnh thán thư gây hại cây xoài

Quản lý : Sâu đục trái Xoài