Tin mới nhất

Tất cả

Mỹ nhập khẩu xoài Việt tăng gần 100% về giá trị

Trong đó, nhập khẩu xoài đông lạnh của Mỹ 8 tháng đầu năm 2020 tăng 40,6% về lượng và tăng 37,5% về trị giá so với cùng kì năm 2019. …

Tìm hiểu xuất khẩu xoài sang Trung Quốc

Xoài Việt Nam bán sang Mỹ đạt 2,8 triệu USD

Bệnh phấn trắng hại xoài

Sâu bệnh & dịch hại

Tất cả

Bệnh phấn trắng hại xoài

Bệnh phấn trắng hại xoài thường xuất hiện trong mùa xoài ra lộc, nụ non làm ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng loại trái cây giàu dinh …

Quản lý: Bệnh thán thư gây hại cây xoài

Quản lý : Sâu đục trái Xoài