Mở rộng việc trồng xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ và VietGAP

Theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, cây xoài được xác định là một trong những cây trồng chính với mục tiêu hướng tới phát huy lợi thế, tiềm năng bằng các giải pháp thực hành nông nghiệp tốt, sản xuất bền vững, tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao gắn với tiêu thụ, hoàn thiện chuỗi giá trị.

trong xoai.pngẢnh: Xoài Tứ Quý Thạnh Phong được trưng bày tại Diễn đàn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre diễn ra tại Thạnh Phú ngày 16/3/2017

Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025, huyện đang từng bước xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị cây xoài. Ngoài hai hợp tác xã (HTX) xoài tại Thạnh Phong và Thạnh Hải hiện có, huyện tiếp tục hình thành các tổ liên kết, tổ hợp tác (THT) sản xuất xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ cung cấp cho thị trường. Cùng với đó là xây dựng hoàn thiện các quy trình kỹ thuật thâm canh, chăm sóc tăng năng suất theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu cho cây xoài. Điều này đòi hỏi huyện phải chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao năng lực cho các trưởng nhóm, người trồng xoài, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia trong chuỗi về quy trình kỹ thuật canh tác hiệu quả…

Để thực hiện mục tiêu đó, theo ông Mai Văn Hùng thì sắp tới, giải pháp đặt ra là địa phương tiếp tục vận động nông dân tham gia tổ, nhóm liên kết, HTX tập trung ở ba xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh. Phấn đấu đến năm 2020, 02 HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong, Thạnh Hải có doanh nghiệp liên kết tiêu thụ với diện tích hơn 300ha, trong đó, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ 145ha và 165ha sản xuất chuyên canh; đồng thời tiếp tục tăng thêm diện tích để đến năm 2025 duy trì và mở rộng việc trồng xoài hữu cơ và VietGAP.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng NN&PTNT xây dựng và hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật như: Sổ tay canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ, Nhật, Châu âu, các quy trình sản xuất phân hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp bằng vi sinh, kỹ thuật sản xuất xoài theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP… Tập huấn cho các trưởng nhóm, nông dân về kỹ năng quản lý điều hành, sản xuất cây ăn trái; tư vấn kỹ thuật canh tác xoài thông qua các vườn trình diễn cho nông dân học hỏi, rút kinh nghiệm… Trong năm 2017 và 2018, tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện, tạo mối liên kết, trao đổi, giải quyết những khó khăn giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà quản lý và nhà khoa học.

Ngoài ra, huyện sẽ đẩy nhanh hơn nữa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho nông dân, doanh nghiệp. Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm xoài đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt tại các HTX đã hình thành từ nay đến năm 2020.

Theo số liệu của Phòng NN&PTNT huyện, hiện nay, toàn huyện có gần 300 ha cây ăn trái, trong đó, cây xoài trên 240ha tập trung chủ yếu tại ba xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh. Sản lượng thu hoạch 9 tháng đầu năm 2017 hơn 2.200 tấn, đạt trên 80% kế hoạch, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016. Hiện toàn huyện có 02 HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong, Thạnh Hải kinh doanh sản phẩm xoài với hơn 140 thành viên, diện tích gần 70ha. Huyện cũng đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến nhân dân để xây dựng nhãn hiệu tập thể xoài tứ quý Thạnh Phú./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.