Chợ Mới- An Giang công bố và trao giấy chứng nhận 311 ha xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP và cấp 7 mã số vùng trồng

Ngày 17-10, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP và mã số vùng trồng.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, đánh giá khắc phục và hoàn thiện hồ sơ, Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC chính thức công nhận Hợp tác xã trái cây GAP Chợ Mới – An Giang gồm 345 thành viên, có diện tích 311 ha xoài đạt chứng nhận VietGAP, với mã số VietGAP-TT-12-03-89-0001, sản lượng dự kiến 9.300 tấn/năm.

Đây là kết quả việc thự hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài 3 màu có quy mô 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”, do Viện Cây ăn quả miền Nam  chủ trì và Sở Khoa học và Công nghệ An Giang chủ quản, thực hiện tại cù lao Giêng (3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân (Chợ Mới).

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ An Giang trao giấy chứng nhận 311 ha xoài đạt chứng nhận VietGAP.

Xoài 3 màu Chợ Mới đạt tiêu chuẩn VietGAP

Theo Hạnh Châu

Báo An Giang Online

Ngày 17/10/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.