Hợp tác xã Xoài Bảy Ngàn: Bổ sung thêm 15 thành viên

(HG) – Hợp tác xã (HTX) Xoài Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, vừa tổ chức đại hội thành viên bất thường lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020, nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của HTX.

Đại hội đã bầu bổ sung thêm 15 thành viên mới, hội đồng quản trị, giám đốc, ban kiểm soát HTX. Như vậy, HTX Xoài Bảy Ngàn hiện có 24 thành viên, với 15ha xoài, vốn điều lệ 1 tỉ đồng, ngành nghề sản xuất xoài thương phẩm; sơ chế biến nguyên liệu từ xoài, như: xoài sấy, mứt xoài; thu mua và cung ứng các loại trái cây thương phẩm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật sản xuất xoài. Mục tiêu phấn đấu của HTX trong nhiệm kỳ sẽ tăng tiêu thụ xoài lên 100ha, trong đó có 15ha sản xuất đạt chuẩn VietGAP; đảm bảo lợi nhuận HTX 1 năm hơn 25% trở lên.

Theo Hữu Toàn

Báo Hậu Giang Online

Ngày 19/11/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.