Ảnh hưởng của nồng độ Uniconazole ở những thời điểm kích thích ra hoa khác nhau lên sự ra hoa xoài cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.) tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Theo Phạm Thành Tôn, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.