Huyện Tri Tôn: Ký kết hợp đồng tiêu thụ xoài trong mùa dịch bệnh COVID-19

Theo số liệu Cục Thống kê năm 2019 tổng diện tích cây ăn quả trong tỉnh là 15.598ha chú trọng 4 cây chính là: Xoài, chuối, nhãn, và cây có múi nói chung, trong đó diện tích xoài là 10.787ha, chuối 1.537ha, nhãn 294ha, cây có múi 1.376ha. Đối với xoài, trong đó có xoài Ba Màu (hay xoài tượng da xanh) và Cát Hoà Lộc khoảng 7.800ha, chiếm 80% diện tích. Đặc biệt, Chợ Mới có diện tích xoài là 5.100ha, trong đó xoài Ba Màu là 4.900ha, chủ yếu ở 3 xã Cù Lao Giêng. Các diện tích xoài còn lại rải rác ở các huyện như Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu,… với các giống như Cát Hòa Lộc, Cát Chu, Thanh Ca, xoài thơm Vĩnh Hòa, xoài Keo,…. Tổng diện tích cho trái đến nay khoảng 8.000ha (theo Cục Thống kê ước năm 2019).

Diện tích xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trong tỉnh đến nay có 540ha với 557 hộ rải rác ở các huyện trong đó có Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bến Bà Chi, xã Lê Trì huyện Tri Tôn với 20ha của 11 hộ nông dân (chủ yếu xoài cát Hòa Lộc).

Cấp mã số vùng trồng (code) xuất khẩu: Tổng số vùng xoài đã được cấp mã số vùng trồng (code) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là 34 mã số với tổng diện tích 972,105ha ở rải rác các vùng chuyên canh xoài trong tỉnh tại các xã như: Xã An cư, xã Thới Sơn, thị trấn Chi Lăng – huyện Tịnh Biên; xã Vĩnh Xương – thị xã Tân Châu; xã Lê Trì – huyện Tri Tôn; thị trấn Long Bình, xã Khánh An, xã Khánh Bình – huyện An Phú; 3 xã Cù Lao Giêng – huyện Chợ Mới; phường Châu Phú B – thành phố Châu Đốc;…. Trong 34 mã số đã được cấp thì có 13 mã số được các Công ty đứng đại diện và có 21 mã số được các Hợp tác xã, Tổ Hợp tác, Hội làm vườn đứng đại diện.

Trong mùa dịch bệnh COVID-19 hiện nay thì tình hình tiêu thụ nông sản phẩm nói chung và xoài nói riêng cũng gặp không ít khó khăn. Đề tài “Xây dựng chuỗi giá trị Xoài Việt Nam phục vụ thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu chủ lực” nằm trong Chương trình Tây Nam Bộ của GS. TS. Trần Văn Hâu – Trường Đại học Cần Thơ đã được triển khai thực hiện nhằm nâng chuỗi giá trị hàng hóa cho ngành hàng xoài tại An Giang trong đó có vùng xoài cát Hòa Lộc VietGAP có mã số vùng trồng tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bến Bà Chi.

Ngày 14/3/2020, lễ ký kết hợp đồng mua bán tiêu thụ xoài giữa Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp (Công ty Kim Nhung) và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bến Bà Chi, xã Lê Trì huyện Tri Tôn dưới sự chứng kiến của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Hội Nông dân huyện Tri Tôn, UBND xã Lê Trì và các thành viên, xã viên của Hợp tác xã. Đây là ngày đánh dấu móc quan trọng cho việc hợp tác lâu dài của HTX với Công ty Kim Nhung nhằm tiêu thụ quả xoài và xuất khẩu thêm sang các thị trường khó tính các nước Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản,… trong thời gian tới.


Theo ThS. Nguyễn Trung Thành – Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Cổng thông tin Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ngày 17/03/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.