LIỆN HỆ

GS.TS Trần Văn Hâu
Bộ Môn Khoa Học Cây Trồng

Địa chỉ
Đường 3 tháng 2, P.Xuân Khánh
Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Email: tvhau@ctu.edu.vn